Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Η απόφαση κι η πληρωμή


Share/Bookmark
Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού εργασίας, κ. Φωτίου, εγκρίθηκε η καταβολή δεύτερης συμπληρωματικής πληρωμής μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου των δικαιούχων του... προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία καταβολής. Το ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ( tilegrafima) σας παρουσιάζει αναλυτικά την υπουργική απόφαση :

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας κ. Φωτίου εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 736.718,55€ (επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) ως συμπληρωματική πληρωμή μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Ειδικότερα: A. Ποσό 280.329,81€ (διακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννιά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά) σε 977 (εννιακόσιους εβδομήντα επτά) δικαιούχους για τη δόση μηνός Αυγούστου. Ποσό 456.388,74€ (τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) σε 1.596 (χίλιους πεντακόσιους ενενήντα έξι) δικαιούχους για τη δόση μηνός Σεπτεμβρίου. Πηγή

Via


Share on Google Plus

About senariografos

...
    Blogger Comment
    Facebook Comment